homeSancta_Monica_I_home.htmlSancta_Monica_I_home.htmlshapeimage_2_link_0
projectSancta_Monica_I_project.htmlSancta_Monica_I_project.htmlshapeimage_3_link_0
BLOGSancta_Monica_I_Blog_bouwproces/Sancta_Monica_I_Blog_bouwproces.htmlSancta_Monica_I_Blog_bouwproces/Sancta_Monica_I_Blog_bouwproces.htmlshapeimage_4_link_0
contactSancta_Monica_I_contact.htmlSancta_Monica_I_contact.htmlshapeimage_5_link_0
woningtypenSancta_Monica_I_woningtypen_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_woningtypen_I_algemeen.htmlshapeimage_6_link_0
verkoopinfoSancta_Monica_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_algemeen.htmlshapeimage_7_link_0

Wie komt in aanmerking voor een woning op Sancta Monica?

Iedereen die contact opneemt met de verkopend makelaar komt direct in aanmerking voor de nog resterende woningen.


Ik wil graag een woning op Sancta Monica kopen, welke actie moet ik ondernemen?

Neem direct contact op met de verkopend makelaar,

Rücker Raaijmakers Makelaardij, 073 - 6 13 15 15.


Waarom hoef ik mij niet meer bij de gemeente Haaren in te schrijven?

Inmiddels is bij de verkoop van de woningen voldaan aan de ‘Toewijzingsregeling woningen gemeente Haaren 2004 (gewijzigd juni 2007), omdat de woningen zijn aangeboden aan starters (eerste inschrijftermijn) en niet-starters (tweede inschrijftermijn), die zich bij de gemeente Haaren hebben ingeschreven als woningzoekende. Voor de nog resterende woningen is daarom geen inschrijving bij de gemeente Haaren meer noodzakelijk.


Wanneer ik contact op heb genomen met de makelaar, hoe gaat het dan verder?

De verkopend makelaar kan meteen een verkoopgesprek inplannen om jou van alle informatie te voorzien. Tevens kan dan meteen een keuze gemaakt worden uit de dan nog resterende woningen.


Welke woningen zijn nog beschikbaar?

Op de downloadpagina van deze website staat een overzicht van de nog beschikbare woningen. Het kan echter zijn dat er hier inmiddels al weer een aantal van(onder voorbehoud) verkocht zijn.


Moet ik voor het verkoopgesprek bij de makelaar al een hypotheekgesprek hebben gehad?

Het is prettig als je bij het verkoopgesprek reeds inzicht hebt in het maximale hypotheekbedrag. Dat voorkomt een teleurstelling.


Wat is Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)?

Maatschappelijk Gebonden Eigendom houdt in dat de woning met een flinke korting op de marktwaarde wordt gekocht van de woonstichting. Bij verkoop wordt deze korting weer met de woonstichting verrekend. Ook wordt de winst of het verlies bij de verkoop met de woonstichting gedeeld. Voor volledige informatie over MGE en de bijbehorende voorwaarden kun je terecht bij de verkopend makelaar, Rücker Raaijmakers Makelaardij, 073 - 6 13 15 15.


Ben ik wel volledig eigenaar van de woning met MGE?

Ja, van een woning die wordt gekocht met MGE ben je volledig eigenaar.


Kan ik op normale wijze een hypotheek vestigen op de woning met MGE?

Ja, op een woning die wordt gekocht met MGE kun je op normale wijze een hypotheek vestigen.


Kan ik meerwerk voor bijvoorbeeld een keuken of badkamer ook met MGE-korting overeenkomen?

Meerwerk kan in dit project niet met MGE-korting worden gekocht.


Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De NHG wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting werd in 1993 opgericht op het initiatief van het Ministerie van VROM en de VNG, met als doel het eigen woningbezit op een verantwoorde wijze te bevorderen. Met de NHG betaal je een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Voor meer informatie over NHG en de voorwaarden kun je terecht op www.nhg.nl.


Wat is een starterslening en kan ik daarvoor in aanmerking komen in dit project?

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt de starterslening aan. De starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. De gemeente Haaren verstrekt geen startersleningen. Dit betekent dat in dit project ook geen aanspraak kan worden gemaakt op de Brabantse starterslening.


Wat is een hypotheek met borgstelling?

Bij een tijdelijk of flexibel arbeidscontract, of wanneer je inkomen net niet toereikend is om een hypotheek geaccepteerd te krijgen, kan een borgstelling van bijvoorbeeld je ouders een oplossing zijn om toch een hypotheek te verkrijgen. Een hypotheekadviseur kan je hier meer informatie over verstrekken.* Disclaimer:

Deze vraag en antwoordlijst is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor onvolkomenheden. Aan deze vraag en antwoordlijst kunnen geen rechten worden ontleend.

fotoalbumSancta_Monica_I_fotoindex.htmlSancta_Monica_I_fotoindex.htmlshapeimage_8_link_0
downloadsSancta_Monica_I_download.htmlSancta_Monica_I_download.htmlshapeimage_9_link_0

FAQ

prijzenSancta_Monica_I_verkoopprijzen.htmlSancta_Monica_I_woningstypen_I_kapelwoning.htmlshapeimage_10_link_0
algemeenSancta_Monica_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_woningstypen_I_appartement.htmlshapeimage_11_link_0
verkoopinfoSancta_Monica_I_verkoopinfo.htmlSancta_Monica_I_woningstypen_I_appartement.htmlshapeimage_12_link_0

MGE